2017-04-12

Családállítás

Bert Hellinger német terapeuta, lelkészként indulva, majd több pszichoterápiás iskolában képződve (pszichoanalízis, fenomenológia, hipnózis, tranzakció analízis, és a családterápia) a nyolcvanas évek második felében dolgozta ki a ma családállítás néven ismert terápiát. Felismerte azokat a Darvinikus összefüggéseket, melyek ott vannak rejtve a bibliában, és elkezdte megfigyelni hogyan működnek az emberek abban a helyzetben, amikor modellezik a családjukat. Felfigyelt arra, hogy testi – lelki bajaink kialakulásának okát nem lehet csak a saját életünk eseményei alapján megérteni. Sorsunk elválaszthatatlanul összefonódik egy nagycsaládi rendszerrel, egy olyan energia mezővel, melyet „generációs múltunkból” hozunk magunkkal. Ehhez a kiterjedt családi rendszerhez, más néven klánhoz tartozunk, akár tudunk a létezéséről, akár nem. Ezt egy magasabb rendű működés vezérli, egy közös családi tudat, ahol minden tag része a közösnek. Hellinger a családállítás működését ezzel a közös családi tudattal, másképpen szellemi mezővel magyarázza, amely egyezik azzal, amit Rupert Sheldrake biológus morfogenetikus mezőként, (összetartozó élőlények közötti láthatatlan hálóként) írt le.

Ehhez a családi rendszerhez tartoznak:

 • a gyerekek, ide értve az elhunytakat, a meg nem születetteket és a még születendőket.
 • a szülők és testvérek.
 • a nagyszülők,
 • a dédszülők, vagy még távolabbi felmenők, akiknek nehéz, vagy igazságtalan sors jutott.
 • a nem vér szerinte, de családhoz tartozó személyek, akik hátrányt szenvedtek ebben a kapcsolatban.

Bert Hellinger azt vallja, hogy ebben a családi energiamezőben, amely sokszor meghatározóan irányítja az egyes emberek életét, szigorú törvények uralkodnak, s ezek olykor generációkon keresztül negatív hatással lehetnek a család tagjaira.

Hellingeri első törvény: az odatartozás joga. Egy kitagadott családtag, egy eltitkolt gyermek vagy rokon, ha akarjuk, ha nem, ha tudunk róla, ha nem – mind-mind lenyomatot hagynak az emlékképeinkben.

A második a hely törvénye. Vagyis egy gyermek nem pótolhat társat a szülője mellett, nem vonódhat bele látszólag egyenrangúként a „nagyok” életébe. Fontos a testvérek valós sora, és meghatározó a szerelmi kapcsolatok sorrendje is. Egy második feleség az elsőnek köszönheti a boldogságát, mert ha az a kapcsolat nem ér véget, nem ő lenne most egy pár a férjével.

A harmadik a kiegyenlítődés törvénye. Vagyis, ha egy családtagnak nehéz sors jutott, akkor akadhat olyan a családban, aki – akár generációkkal később is – öntudatlanul megismétli, folytatja ezt a sorsot, követi anyját, apját, nagyanyját, nagyapját stb. betegségbe, halálba, netán vezekel helyette a bűneiért.

A családállítás során fény derülhet eseményekre, sorsokra. Ilyen például:

 • valakinek a korai halála, betegség, önkezűség vagy tettlegesség által,
 • felmenő súlyos betegsége, rokkantsága,
 • gyerek halál (elvetélt, elvetetett),
 • örökbeadás, örökbefogadás vagy külső kapcsolatból született gyermek,
 • valakinek a kitagadása a családból,
 • viszályok, gyűlölködések a családtagok között,
 • vagyon elvesztése személyes, politikai vagy történelmi okból,
 • vallási, politikai üldözés, koncentrációs tábor,
 • háború okozta szenvedések (sebesülés, hadifogság, nőknél nemi erőszak),
 • bűncselekmény (akár tettes vagy áldozat a családtag).
 • szülök nagyszülők előző házassága (fontos szerelme, eljegyzése, kényszerházassága).

Kinek ajánlott ez a módszer?

 • akinek rendezetlen a szüleivel vagy gyermekeivel a kapcsolata,
 • akinek párkapcsolati problémája van,
 • aki gyermektelen, vagy fél a gyermekvállalástól,
 • aki felnőtt korában fájó gyermekkori sebeket, hiányokat őrizget,
 • akinek emberi kapcsolatai nem működnek számára megfelelően,
 • akinek családjában ismétlődő sorsok fedezhetők fel (alkoholizmus, depresszió),
 • akit negatív érzelmek tartanak fogva: lehangoltság, harag, düh, szorongás,
 • akit ismétlődő, elhúzódó vagy súlyos betegség kínoz,
 • aki nem tud szabadulni függőségétől,
 • aki nehéz élethelyzetben van, nehéz döntés előtt áll,
 • aki képességénél gyengébben teljesít, sikertelen,
 • aki anyagi, munkahelyi problémákkal küzd.

Bert Hellinger meggyőződése, hogy akire a felsoroltak közül egy is ráillik, annak valamikor felborult a családjában a rend, megsérült a három törvény egyike.

Természetesen, mint minden módszer ez sem nyújt minden esetre és mindenkinek megoldást. A Rendszerállítók Nemzetközi Egyesületének vizsgálati eredményei szerint a családállításon résztvevők átlagosan 78 %-nak életében markáns pozitív változások állnak be, 14%-uknak javult az állapota, az esetek 8%-ában a családállítás hatástalan maradt.

Csoportos állítás:

Két féle minőségben lehet részt venni a családállításban: kliensként és segítő szereplőként. A kliens hozott problémájával kapcsolatban felállított szereplőket személyesítik meg a segítők. Feladatuk a szerep intuitív érzékelése és kifejezésre juttatása mozgással, szavakkal, érzésekkel. A segítő számára lehetőséget ad apa, anya, gyermek, tettes vagy áldozat stb. szerep megélésére, átélésére. Saját bőrén tapasztalja, éli meg más emberek sorsát.

A csoportos állítás a meghirdetett időpontban, megfelelő létszám jelentkezése alapján kerül megtartásra. Az állítás 10 órától kezdődik és várható időtartama (kb15-18 óra), függ az állítást kérők számától. Ez alkalomra kényelmes ruha viselete javasolt.

Egyéni állítás:

Csak két ember van jelen, az állítás vezető és az állító. Egyéni családállítás során több idő jut a probléma vagy a jelenség kifejtésére és a kapcsolódás megértésére, illetve az aktuális élethelyzet átbeszélésére. Az konzultáció időtartama 1 – 2 órát vehet igénybe.

Jelentkezés:

Azok jelentkezését várom, akik kellően nyitottak arra, hogy ránézzenek problémájuk gyökerére, hajlandóak befogadni azokból nyert tapasztalatokat, valamint készek a változásra.

 • Akik korábban már részt vettek állításon, kérem, jelezzék annak időpontját.
 • Fontos tudnom, hogy a személy áll vagy állt-e valamikor pszichiátriai kezelés alatt, részt vesz vagy részt vett-e pszichoterápiában illetve alkalmaznak-e nála gyógyszeres kezelést. Borderline személyiségzavarban szenvedő személynek nem vezetek állítást, illetve ennek elhallgatása miatt nem vállalok felelősséget az állítás hatásáért.

A családállítások időpontjait lásd a programok menüpont alatt.

Csoportos vagy egyéni állításra való jelentkezés:

telefonon: 30 221 2208 vagy e-mailben: aniko@kapocsaniko.hu