2017-04-21

Képességfejlesztés

A mozgás fejlődése szoros kapcsolatban áll az idegrendszer fejlődésével. Az idegrendszer érettsége befolyásolja a figyelemre való képességet, az észlelési és tanulási képességet. Az idegrendszer éretlenségnél fordul elő, hogy a gyermek nem képes az életkori elvárásoknak megfelelni, melynek tünetei lehetnek az írás, olvasás, számolási nehézség, figyelem és koncentrációs zavar, valamint memória és magatartási zavar.

Képességfejlesztés célja az integrált agyműködés elérése, a két agyfélteke működésének összehangolása, mely kedvezően hat a tanulási készségekre és képességekre. A mozgásos elemeket tartalmazó gyakorlatok, felélesztik a gyerekekben rejlő képességeket és energiát szabadítanak fel. Ez az önsegítő technika segíti számukra a tanuláshoz kapcsolódó érzelmi stresszeik feldolgozását, és ösztönzést kapnak a helyes szokások kialakítására. A gyermekek az önbizalom, magabiztosság, figyelem, motiváció, memória, ügyesség, reakcióképesség és egyéb ehhez kapcsolódó területek vonatkozásában is megerősödnek. Ha egy gyerek jobban bízik magában, szívesebben megy iskolába és izgalommal tölti el a tanulás.

Képességfejlesztés egyéni terápiával

A képességfejlesztést megelőzi az:

 • idegrendszeri érettség,
 • csecsemőkori reflexek,
 • kisgyermekkori mozgások,
 • keresztmozgások,
 • testvázlat,
 • térbeli tájékozódás,
 • taktilis terület,
 • ritmus,
 • rajztesztek,
 • vizuo-motoros koordináció
 • diszlexia,
 • tanulási stílus,
 • 8 alap intelligencia vizsgálata.

Ennek a vizsgálatnak a tükrében állítok össze személyre szabott képességfejlesztő mozgássorokat, melyek kiegészülnek különböző, speciális, tanulási technikákkal, kineziológiai korrekciós illetve stressz oldó gyakorlatokkal. Ezáltal mindenki a saját elméje működésének megfelelő tanulási technikákat sajátítja el és tanulja meg alkalmazni azokat a gyakorlatban.

Alkalmazott módszerek:

 • gyorsított tanulási technikák,
 • önismereti gyakorlatok,
 • stressz kezelő gyakorlatok
 • kineziológiai stressz oldó gyakorlatok,
 • Brain Gym korrekciós gyakorlatok.

 

Csoportos képességfejlesztő és önismereti foglalkozás gyerekeknek

A foglalkozás minden eleme a játszásra épül. A gyerekeknek fontos, hogy megtanuljanak, játszani. Aki nem tud, vagy nem szeret játszani, az rosszul tud konfliktust feldolgozni, azok a gyerekek viszont, akik szívesen mélyülnek el egy közös játékban, jól tudnak játszani, jó szociális érzékkel rendelkeznek. Jobb kapcsolatot tudnak kialakítani szüleikkel, társaikkal és később a felnőtt világgal. Minden terápia, de a játékok különösen alkalmasak arra, hogy komplexebbé tegyék a lelket, a játékban ugyanis, pl. a gonosz mostoha szerepében kijátszhatja a gyerek a testvére iránti féltékenységet, és mivel a mesének mindig jó a vége, így megküzdési elemet tanul egy megengedő környezetben.

Alkalmazott módszerek:

 • kommunikációs gyakorlatok
 • meseállítás,
 • önismereti gyakorlatok,
 • szituációs játék,
 • rajzterápia
 • kineziológiai stressz kezelő gyakorlatok
 • relaxáció

A foglalkozások a gondolkodás – érzelem – cselekvés hármasára épülnek úgy, hogy mindez örömet okozzon a gyermekeknek.

Havonta egyszer, szombat délelőtt 3 órás foglalkozás keretében 5 – 6 fő részvételével. Két korcsoportban, külön alsó és felső tagozatos gyerekek részére.

A foglalkozások időpontját lásd a programok menüpont alatt.

Csoportos vagy egyéni képességfejlesztésre jelentkezés:

telefonon: 30 221 2208 vagy e-mailben: aniko@kapocsaniko.hu