2017-04-12

Mozgásfejlesztés

A gyermekek megfelelő intenzitású mozgásfejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges a nagy mozgások összerendezettsége, a rugalmasság, egyensúly fejlesztése, a mozgás koordináció megalapozása, a testvonal keresztező gyakorlatok végzése. A nagy motoros mozgások (járás, futás, torna) gyakorlásán keresztül jut el a gyermek, a finomabb motorikus mozgáshoz (írás), végül a legfinomabb motorikus mozgáshoz (gondolkodás, koncentráció, érzelmek). A mozgásfejlesztő gyakorlatok alkalmasak a tanulási nehézségek (beszéd, írás, olvasás) korrigálására és segítik a gyermek önálló személyiséggé válását. Az irányított foglalkozások arra adnak lehetőséget, hogy különböző mozgásformákkal az agyi funkciókat serkentsük.

 Mikor van szükség mozgásfejlesztő tornára?

 • a csecsemőkori mozgásminták nem megfelelően fejlődtek, (kimaradt a mászás, nem épültek le csecsemőkori reflexek),
 • bizonytalan a mozgás, rossz az egyensúlyérzék,
 • mozgáskoordinációs problémák esetén,
 • rossz a téri tájékozódás,
 • ügyetlen a kézmozgás,
 • figyelem és koncentráció zavar van,
 • megkésett beszédfejlődés, beszédhibák esetén
 • észlelési és figyelem zavaroknál,
 • beilleszkedési és magatartás zavar esetén,
 • dys funkciók zavara, vagy gyanúja áll fenn,
 • tanulási problémáknál (írás, olvasás, számolás),
 • domináns kézhasználat még nem alakult ki.

 

Mozgásfejlesztés csoportos foglalkozások alkalmával

A szenzomotoros torna keretében a gyermekek szórakoztató jelleggel, játékos formában sajátítják el a gerincet stabilizáló izmok megfelelő erősítését és nyújtását, megtanulják érzékelni főbb izomcsoportjaikat és kialakul a testtudatuk, mely az „én „ fogalom hordozója. Különböző eszközök, tornaszerek segítségével fejlődnek az egyensúly és koordinációs képességeik, erősödnek izmaik, fokozza hajlékonyságukat, fejleszti figyelem koncentrációjukat, javítja tanulási készségüket. Speciális feladatsorok összeállításával, nagy motoros mozgásokat alkalmazva a test finom motorikus (írás) és legfinomabb motorikus (gondolkodás, koncentráció) mozgásai fejlődnek. Társas, egyéni gyakorlatok, sorversenyek, csoportos játékok sarkallják őket arra, hogy egyre többet mozogjanak, így már gyermekkorban megalapozódik a mozgás szeretete.

A torna 3 – 8 éves korú gyermekek részére ajánlott, heti kétszer, 50 percben.

 

Mozgásfejlesztés egyéni terápiával

A terápiát megelőzi egy szenzomotoros felmérés, mely kiegészül a gyermek korától függően egyéb vizsgálattal. A komplex mozgásvizsgálat tartalmazza az idegrendszeri érettség, csecsemőkori reflexek, kisgyermekkori mozgások, keresztmozgások, testvázlat, térbeli tájékozódás, taktilis terület és ritmus vizsgálatát, kiegészülve rajztesztekkel valamint vizuo-motoros koordináció és diszlexia vizsgálattal.

A személyre szabott terápia tartalmaz szenzomotoros gyakorlatsorokat, kineziológiai korrekciós illetve stressz oldó gyakorlatokat és gyermekjóga elemeket, melyeket kéthetente, követéses vizsgálattal és ennek eredményeként, megfelelően módosított gyakorlatok betanításával történik. Ezeket a gyakorlatokat otthon kell a gyermeknek elvégeznie (szülői segítséggel), heti 5-6 alkalommal. A torna napi 30-40 percet vesz igénybe.

A mozgásfejlesztő terápia 12 éves korig ajánlott.

Csoportos vagy egyéni mozgásfejlesztésre jelentkezés:

telefonon: 30 221 2208 vagy e-mailben: aniko@kapocsaniko.hu