2017-04-21

A SZÍNEK JELENTÉSE

A kineziólógia 2. számában megismerkedhettünk a színek világával, színterápia alkalmazási területeivel és módjaival. Most egy olyan összeállítást szeretnénk átadni az olvasónak, melyben remélhetőleg választ talál a színek jelentésével kapcsolatos kérdéseire. Bízunk benne, hogy kineziólógusként vagy laikusként is hasznát veszi az itt olvasottaknak.

 

 

Goethe színelméletének központi színei a fekete és a fehér, mely a sötétség és a világosság tulajdonságain alapul. Goethe szerint a sötétség és a világosság között minden szín megtalálható, e kettő között lüktet az egész világ. Tiszta színek háromszöge a piros, sárga, kék, melyből az összes többi szín kikeverhető. Ha a színeket egyenlő arányban keverjük, létre hozzuk a kevert színek első rendjét: a vörös és a kék adja lilát, a kék és a sárga a zöldet, a sárga és a vörös a narancssárgát. Így jön létre a Goethei hat részes színkör. Az egymással szemben elhelyezkedő színek a komplementer (kiegészítő) színek, ellenkező hatásúak. Harmadlagos színeket úgy kapunk, hogy a másodlagos színek mindegyikét összekeverjük a szomszédos alapszínnel. Az arany, korall, olajzöld, türkiz, királykék, magenta, mely kiegészíti a 12 részes színkört. Megemlítendő még a rózsaszín, mint a vörös halványabb, tisztább változata; a fehér, más néven tiszta, a visszavert fény; a fekete, az elnyelt fény; a barna, földies, és a szürke, semleges szín.

A színkör alapján vegyük sorra színeket és azok jelentését.

 

 

 

VÖRÖS

 

Szimbolikus jelentés: Ősi bizalom és ősi életenergia, a földdel és anyagi világgal való kapcsolat. Erő, mozgás, kezdet, születés, szerelem, szeretet, forróság, tűz.

Vér                                         – élet, energia, családi kötelék.

Vöröskereszt                          – túlélés.

Vörös rózsa                            – szerelem, szenvedély.

Piros közlekedési lámpa         – veszély és büntetés, akció – reakció.

Vörös bolygó a Mars              – harc, háború, élet-halál.

Vörös lámpás negyed             – szexualitás, anyagi világ, agresszió.

Matador vörös köpenye         – harc, küzdelem, életveszély.

 

Érzelmi jelentés: temperamentumosság, bátorság, biztonságérzet, érzelem, szenvedély.

A vörös szín szeretete aktív, dinamikus, életigenlő kedélyt mutat, aki önmegvalósító, új utakat, lehetőségeket is felvállal. A vörös szín hiánya vagy el nem fogadása az önbecsülés hiányát, a visszahúzódó, passzív, életunt embert jelzi. Negatív jelentése: anyagiasság, idegesség, harag, agresszió, erőszak, sérelmek és szenvedések. Lázas, harcias, pusztító szenvedély kifejezője. Túl sok vörös hatalmat, felsőbbrendűségi érzést is szimbolizálhat.

 

 

KORALL (vöröses narancssárga)

 

Szimbolikus jelentés: Szeretet, empátia, önmagunk szeretete. Jó függőségi viszony kialakulása, a függetlenség megmaradása. A tenger koralljai is így élnek: együtt de külön. (Korall: kemény, mésztartalmú anyag, amely apró tengeri lények csontvázaiból épül fel. Lehet vörös, rózsaszín és fehér (mélységétől függően). A korall személynek nagyon jó érzéke van a közösség és a kölcsönös kapcsolódás iránt, a korall ásványként tükrözi ezt úgy, hogy elveszti a színét, ha eltávolítják abból a környezetből, amelyben nőtt.)

 

Érzelmi jelentése ennek a színnek, hogy segít a rossz kapcsolatok, félelmek elengedésében, viszonzatlan szerelem, szeretet feldolgozásában, feladataink, életterhünk szeretetteljes elfogadásában. A boldog szerelem színe.

 

 

NARANCSSÁRGA

 

Szimbolikus jelentés: Kreativitás, ötletgazdagság, művészet. Összhang, szépség, érzékiség, nevetés, öröm, boldogság.

 

Érzelmi jelentés: Az érzelem, barátság és életöröm színe. A vidám, társaságot kedvelő emberek vonzódnak hozzá. A narancssárga szín szeretete aktív, magabiztos emberre jellemző, akiben megvan a belátás, befogadás és elengedés képessége. Nem kedvelik ezt a színt a határozatlan, pesszimista, depressziós emberek, akikben bizonytalanság és kételyek uralkodnak, önbecsülésük, önértékelésük hiányt szenved. Sok narancssárga szín utalhat izgatottságra, érzelmi kiegyensúlyozatlanságra, függőségi viszonyra, hisztériára, sokkra, traumára. A vörös és a sárga, a hatalom és a tudás büszke öntudatot eredményez a narancssárgában, ami túlzott büszkeségre, becsvágyra, hiúságra, feltűnési vágyra is utalhat.

 

 

ARANY

 

Szimbolikus jelentés: Bölcsesség, tudás, igazság, önértékelés. Testi, lelki, érzelmi, értelmi és spirituális gazdagság. Megvilágosodás. Az arany Szent Grál olyasvalami jelképe, amit csak nagy nehézségek árán lehet megszerezni. A katolikusoknál minden arany spirituális szentséget jelképez. Arany tojást tojó tyúk a gazdagság jelképe. Méz, búzamező, aranyalma, aranyhal a bőséget jelképezi.

 

Érzelmi jelentés: Elmélyült önismeret, jó ítélőképesség, bizalom.

Túlzott mennyiségben jelenthet: önelégültséget, kapzsiságot, bizalmatlanságot, ítélkezést.

A szín elutasítása bizonytalanságot, önmegvetést, önítéletet, kétségeket, zavarodottságot, hozhat létre. Ez a szín felhívja figyelmünket arra, hogy tanulnunk kell hibáinkból, hiszen aki nem rendelkezik elegendő tudással, bölcsességgel ahhoz, hogy felismerje tévedései következményét addig újra, és újra el fogja követni ugyanazt a hibát.

 

 

SÁRGA

 

Szimbolikus jelentés: életerő, egészséges életmód, értelem, elért tudás, boldogság. A személyiség kibontakozása, akarat, önállóság, hatalom. Ez a szín áll legközelebb a napfényhez, nap jellegű természete révén meleget, lelkesedést, életet adó erőt sugároz. Az apa szimbóluma, a tanítók színe.

 

Érzelmi jelentés: Vidámság, nevetés, megelégedettség, kíváncsiság; nyitottság az újra, a változásra. Művelt, értelmes, bölcs, nyílt, derűs, öntudatos, optimista emberek kedvelik ezt a színt. A pesszimista, életunt, búskomor, lehangolt emberek pedig elutasítják. Rajtuk az aggodalom, féltékenység, bizalmatlanság, félelem, gyávaság, zavarodottság, szorongás, keserűség, sírás válik úrrá.

Sok sárga az erősen fejlett intellektusra és becsvágyra utal. A személy kissé öntelt és feltartóztathatatlanul nyomul a jövőbe, miközben az újat, a modernt és a fejlődőt kutatja.

 

 

OLAJZÖLD

 

Szimbolikus jelentés: Élet a földön. Olajfa ág: az új föld szimbóluma, az új kezdet ígérete. Asszonyi bölcsesség, feminin tudás, női vezetés. Tudatosság a szíven keresztül, a szív (zöld) és az értelem (sárga) egyensúlya.

 

Érzelmileg segít (a napfonat és a szív összekapcsolódásával) félelmeink elengedésében; keserűség, fájdalom feldolgozásában. Az olajzöld szeretete segít saját utunk megtalálásában, szívóssá, kitartóvá tesz, vezetői képességre utal. Az olajzöld elutasítása merevvé, hajlíthatatlanná, ironikussá, elégedetlenné, önzővé, gyávává tehet.

 

 

ZÖLD

 

Szimbolikus jelentés: Természet, növekedés, tavasz, megújulás, nyugalom, gyógyítás, kitartás, döntőképesség. A földön található szerves élet: fák, örökzöldek (életfolytonosság) az egész növényvilág színe. A szivárvány központja.

Mint a kék és a sárga keveréke, egyesül benne a szellem és a lélek, a tudás és a hit, a nő és a férfi. Szinkronicitás: jó időben, jó helyen lenni; mozgásban lenni.

 

A harmóniára törekvő, érzékeny, együtt érző, jószívű, önzetlen, megbízható, barátságos, természetszerető, nyílt emberek kedvelik ezt a színt, akikben felébred a gyógyító erő. Akik ezt a szint választják, gyakran segítő jellegű foglalkozást űznek. A zöld szín szeretete jó ítélő képességet, igazság érzetet, határozottságot, megegyezésre való hajlamot, nagylelkűséget tükröz. A zöld szín elutasítása döntésképtelenné, elégedetlenné, bizonytalanná, rosszhiszeművé, iriggyé, féltékennyé tehet. Aki nem szereti ezt a színt, örökös tér és hely hiányban szenved, mindig más helyre vágyik, mint ahol éppen van. Sok zöld kiegyensúlyozott, elégedett, egészséges emberre utal, aki megteremtette a belső békéjét.

 

 

TÜRKIZ

 

Szimbolikus jelentés: Kapcsolattartás, tömegkommunikáció, művészetek és más kifejezési módok: tánc, zene, reklám, média, számítógép. Vízöntő kor. Az új évezred kommunikációja.

Médiával, számítógéppel foglalkozók, műszaki találmányok iránt vonzódók, művészi hajlammal, jó nyelvérzékkel rendelkezők szívesen választják ezt a színt.

 

Az érzelmi kifejezés teljessége: érzékenység, megérzés, érzéseinkre (intuíciónkra) való hagyatkozás, érzelmesség. Aki ezt a színt választja, azt mondja ki, amit érez és nem azt, ami a „helyénvaló” lenne. Bizakodó típus, a világ jóságába vetett gyerekes hite megmaradt felnőtt korára is. Játékos. Aki elutasítja ezt a színt képtelen az alkalmazkodni, együtt haladni a korral.

 

 

KÉK

 

Szimbolikus jelentés: béke, nyugalom, csend, kommunikáció, kapcsolat. A hit szimbóluma. Kereszténységben a Szűz Máriához társítják, aki az anyai értékek: a szeretet, türelem erényének megtestesítője. A női tulajdonságok hordozója: anyai részvét, önfeláldozás, hűség és kifogyhatatlan szeretet.

 

A kéket szerető emberek kiegyensúlyozottak, komolyak; világos, őszinte kinyilatkozásokat tesznek baráti és emberi kapcsolataikban. Jó tanulási képességekkel, élénk képzelőerővel, jó ítélőképességgel rendelkeznek. A kék szín elutasítása jelenthet belső nyugtalanságot, kapcsolatteremtési képtelenséget hatalmi ideákkal, mint tanár, doktor, hivatalnok, apa, anya, női és férfi szerep. A sok kék szomorúvá, magányossá, zárkózottá, félénkké, depresszióssá tehet.

 

 

KIRÁLYKÉK (indigókék)

 

Szimbolikus jelentés: intuíció, bölcsesség, életfilozófia. VI. csakra, (harmadik szem), sors és világ formáló energiák kiindulópontja. Látnoki képességek, tisztán látó, tisztán halló médium. Mély meditáció, inkarnációkkal való kapcsolat lehetősége.

 

Érzelmi jelentés: külvilággal való kapcsolat, gondolkodás, beleérzés, határozott döntés hozatal, világos helyzetfelismerés. A királykék a kék mélyebb változata, ezért a hatósággal, hatalommal való még mélyebb konfliktust hozza fel.

A szín szeretete: intuitív, érzékeny, befele forduló, szellemi-lelki síkon sebezhető embert mutat. A szín elutasítása távolságtartóvá tehet. Hiánya függőséghez vezet, érzékeken keresztül való menekülésbe, pótcselekvésekbe: kábítószer, függőség, alkohol, étel szappanoperák vagy bármilyen mánia. Mélyen gyökerező konfliktust mutathat az anya személyével kapcsolatban.

Túl sok királykék nagyon nagy érzékenységre utal, amit ha nem megfelelően kezelünk, bezárkózottsághoz, saját álomvilágba forduláshoz vezethet.

 

 

LILA

 

Szimbolikus jelentés: Megvilágosodás, misztika, spiritualitás, átváltozás. Gyógyításra, szolgálatra, vezeklésre született emberek színe. A magasabb szellemi beállítottságúak, spirituális vonzódásúak, a felszabadult, megvilágosodott emberek szeretik.

A sárga, a tudás ellenpólusaként a lila, a tudatalatti, a titkok színe.

 

Érzelmi jelentés: önállóság, lelkünk női (kék) és férfi (piros) oldalának egyensúlyba hozása, gondolati megtisztulás a jobb és bal agyfélteke kiegyenlítődése által.

A lila szín elfogadása, szeretete segíti a szellemi ébredést, spirituális fejlődést és felszabadulást, az élet értelmének felismerését. Elutasítása a szellemi tapasztalatoktól való félelmeket jelenti, nagyképűséget, ellentmondásosságot, magányt, szenvedést takar.

.

 

MAGENTA (bíborvörös)

 

A vörös és lila szín keveréke, azaz a szivárvány, a fényspektrum 2 vége; a legrövidebb és a leghosszabb fényhullám egyesüléséből jön létre. Kapcsolat fény és sötétség között. A kereszténységben a vörösbor az Istennel való szent egyesülésünket szimbolizálja. Isteni szeretet, szolgálat és gyógyítás. Ez a szín a védelmezők védője, a gyógyítók gyógyítója.

Segít összpontosítani, hogy megtaláljuk az élet értelmét. Késztet minket, a részletekre való odafigyelésre, pontosságra; motivál a tanulmányok elkezdésére, alkotó feladatok vállalására.

 

Aki szereti ezt a színt, tele van életerővel, izgalommal, tett vággyal; képes az együtt érző, áldozatos szerelemre. Boldogtalanság, búskomorság ellenszere.

Aki elutasítja ezt a színt türelmetlen, egoista és túlzottan érzelmes a kötödés hiányából fakadóan.

 

 

RÓZSASZÍN

 

Szimbolikus jelentés: „rózsaszínben látni a világot”. Feltétel nélküli szeretet, női megérzés, gondoskodás; együttérzés, törődés önmagunkkal is. Egyensúly a szeretet nyújtásában és elfogadásában, melegséget visz az életbe. Nyugodt, tiszta lelkű, művészi beállítottságú emberek kedvelik ezt a színt.

 

Érzelmi jelentés: Nőiség, anyaság színe, mely kislányokra, fiatal nőkre vonatkozik, nőknél a bennünk élő gyermekre, férfiaknál a tudat alatti nőiességre utal. Olyan emberek választják, akik valamilyen betegség vagy nyomás fizikai tüneteitől szenvednek (pl: menstruáló nő, agresszív környezetben élő). Félelem ellenszere, megnyugtatást, gyengédséget ad, pótolja a szeretet és önbizalom hiányt, csillapítja az agresszivitást. Rózsaszín elutasításával önbizalom hiány, túlzott ragaszkodás, agresszivitás léphet fel. Sok rózsaszín sebezhetővé, kiszolgáltatottá tesz.

 

 

 

FEHÉR, tiszta

 

(A fehér és a tiszta fény egyenlő mértékben tartalmazza a spektrum minden színét, a különbség az, hogy a fehér a visszavert ragyogás, a tiszta az átlátszó fényforrás, itt most egy minőségbe vesszük a két színt.)

 

Szimbolikus jelentés: tisztaság, szűziesség, ártatlanság, könny, tiszta lap, új kezdet. Tiszta értelem és érthetőség. Megvilágosodás, megtisztulás.

 

Érzelmi szinten minden érzelem felerősödését; a szenvedést és a szenvedés megértését; a visszafojtott könnyeket jelenti. A szín segítségével, akár könnyek által, megtisztulhatunk.

Túl sok fehér gátat vet gondolataink szabad áramlásának, üresség érzetet és frusztrációt okozhat.

 

 

FEKETE

 

Szimbolikus jelentés: sötétség, árnyék, nyugati kultúrákban a halál, a gyász színe. Minden élet a sötétségben kezdődik, és ott is fejeződik be, ez a halál és az élet végtelen köre, a halál-újjászületés folytonossága. A tudat elvesztése, „elsötétült előtte a világ”.

 

Érzelmileg fegyelmezett, független, befolyásolhatatlan, erőt, méltóságot sugárzó személyt jelképez. Negatív jelentése: szomorúság, lemondás, passzivitás, veszteség (lehet személy, társadalmi helyzet vagy eszme is), depresszió. Olyan helyzetekben kívánjuk ezt a színt, amikor csalódottak, csüggedtek, fáradtak, kimerültek vagyunk. Segítségével csökkenthetjük fájdalmainkat, állóképességre, kitartásra és szilárdságra ösztönöz bennünket.

 

 

BARNA

 

Szimbolikus jelentés: föld, termékeny talaj, földhözragadtság, hagyományok. Harmóniát teremt családunkban, otthonunkban, az anyagi létben, a test szükségleteiben, egészségi állapotunkban. Biztonságot adó, megnyugtató, a természetességet szimbolizálja.

Érzelmi jelentés: lemondás, bánat, bűnbánat, megbízhatóság. A barna színhez való erős vonzódás gyakran azt jelzi, hogy az egyén bizonytalan, alacsony az önbecsülése, fél tehetségének teljes kibontakoztatásától, a megrekedtség érzése veszi hatalmába. Hiányzik a biztonság, szilárdság, megbízhatóság és önuralom az életéből. A gyökerek, család és otthon vágyát jelzi. A barna érzelmi biztonságot, testi kényelemet, nyugalmat ad.

 

SZÜRKE

Szimbolikus jelentés: öregkor, ősz haj, hamu, elmúlás, tisztelet, alázat. Semleges szín, az érzések hiányát fejezi ki. Eltűnő életenergia, élettelenné válás.

Érzelmi jelentés: Levertség, tehetetlenség, közöny, pesszimizmus.